Wyszukiwarka aparatury

Akredytowany Spektrometr ICP-OES iCAP PRO Series

Instytut Inżynierii Środowiska
Pracownia Jakości Wody, Centrum Wodne SGGW
Dostępny

Pomiary stężenia pierwiastków w próbkach ciekłych (wodnych) np. wody naturalne, roztwory wodne, ścieki; a t...

Czytaj więcej